بیمارستان شهدای طارم- میز خدمت
فرآیند بلوک زایمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۸ | 
فرآیند بلوک زایمان
جهت نمایش روی لینک زیر کلیک کنید:

./files/tarom/files/9.docx
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=30.16372.37588.fa
برگشت به اصل مطلب