بیمارستان شهدای طارم- روابط عمومی
وفات حضرت فاطمه (س)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=30.2762.37029.fa
برگشت به اصل مطلب