بیمارستان شهدای طارم- روابط عمومی
تبریک ولادت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=30.2762.38243.fa
برگشت به اصل مطلب