دانشکده پرستاری ابهر- واحد فناوری اطلاعات
سایت اینترنت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: پرستو عزیزی                                                                                      AWT IMAGE

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات                                                            

         شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات

         فصل اول: وظایف عمومی

           ماده۱: تهیه و به روز نگه داشتن، شناسنامه تجهیزات رایانه ای و تجهیزات شبکه دانشکده.

           ماده۲: ارسال گزارش فعالیت های انجام شده( سخت افزار، نرم افزار، شبکه و مخابرات) در قالب فرم های تدوین شده و    

                    دستورالعمل بصورت فصلی  وسالانه به معاونت آموزشی وپژوهشی وریاست دانشکده.

           ماده۳: انجام مراحل کارشناسی فنی جهت خرید تجهیزات مرتبط .

           ماده۴: بازدید از سایت های خبری ICT جهت به روز نگه داشتن اطلاعات فنی و اطلاع از تکنولوژی های جدید جهانی.

           ماده ۵: بازدید مستمر از وب سایت دانشکده و بروزرسانی وب سایت .

          فصل دوم: وظایف در حوزه سخت افزار

          ماده ۱- نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای مورد نیاز.

          ماده۲- کنترل فنی تجهیزات رایانه ای .

           تبصره ۱- بررسی فنی قطعات و گارانتی های ارائه شده و مطابقت با لیست تهیه شده و فاکتور تایید شده.

          تبصره۲- الصاق برچسب لیست قطعات داخلی رایانه ها همراه مشخصات فنی و تاریخ شروع و خاتمه گارانتی قطعات بصورت مشخص

بر                  روی رایانه های خریداری شده .

          ماده۳- نصب سیستم عامل ها و نرم افزار های جانبی ،انتی ویروس و ... بر روی رایانه های موجود در کلیه واحدهاو کلاسها

          ماده۴- تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات .

         ماده۵- نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند(مانند: چاپگر) به شرکت های مخصوص با همکاری واحد تدارکات

و                 کنترل کیفیت تعمیر تجهیزات.

           فصل سوم: وظایف در حوزه شبکه

          ماده۱- نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active  و Passive بر اساس استاندار های فن آوری اطلاعات و ارتباطات .

          ماده۲- تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

          ماده۳- آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active.

          ماده۴- آگاهی کامل از نحوه ارتباط مرکز تا ساختمان مرکزی و دسترسی به شبکه اینترنت .

          ماده۵- آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و برخورد با مشکلات احتمالی.

          ماده۶- حفظ ، نگهداری ، پشتیبانی و عیب یابی درونی.

          فصل چهارم : وظایف در حوزه نرم افزار

          ماده ۱ - پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم.

          ماده ۲ - مشاوره به واحدهای مربوطه جهت مکانیزه کردن فرایند ها.

          ماده ۳ - هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاهی و ریاست دانشکده در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها .

          ماده ۴ - همکاری در تهیه RFP (تهیه ، تنظیم و مستند سازی نیازمند ها انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا).

          ماده ۵ - آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزارهای مربوطه .

          ماده۶- نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها.

          ماده ۷ - مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری.

          ماده۸-ویروس یابی روزانه سیستم های کلاس های درسی.

          فصل پنجم : وظایف در حوزه وب سایت

          ماده ۱ - آشنایی با نرم افزار ICARUS و آدرس های وب سایت واحد

         ماده ۲ - بررسی وب سایت دانشکده واعلام نظرات به معاونت پژوهشی و یا ریاست دانشکده جهت بهتر شدن کیفیت سایت .

         ماده ۳ - آشنایی با استاندارد های تهیه وب سایت .

         ماده ۴ - به روز نگه داشتن مطالب وب سایت ( اخبار و اطلاعیه و ... ) باتایید اولیه مسئولین امور فرهنگی و امورعمومی(امور دانشجویی)

و                 تایید نهایی معاوت آموزشی و پژوهشی و ریاست دانشکده .

         ماده ۶ - نظارت مستقیم بر روی وب سایت دانشکده ،انتقال مشکلات وپیگیری آنها وارائه گزارش به معاونت پژوهشی ویا ریاست

                    دانشکده.

         فصل ششم : وظایف در حوزه اتوماسیون اداری

         ماده ۱ - آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداری.

         ماده ۲ - آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری و رفع اشکال .

          ماده ۳ - اطلاع رسانی به فناوری اطلاعات دانشگاه وضعیت سیستم اتوماسیون اداری و کاربران دانشکده ( فعال - تغییر سمت و ....) .

         فصل هفتم : وظایف در حوزه اینترنت

          ماده ۱ - آشنایی بانحوه ساختن VPN و Dial-up وهماهنگی استفاده ازامکانات اینترنت FTP,FTP۲ ،حجم downLoad ونرم افزارهای

                    جانبی           

          ماده ۲- راه اندازی اکانت جهت دانشجویان و پرسنل دانشکده.

         ماده ۳ - شناسایی error های سیستم جهت اتصال به اینترنت.

         ماده ۴ - راهنمایی کاربران واحدها جهت گرفتن اشتراک اداری و تایید فرم درخواست .

         ماده ۵ - شناخت وآشنایی با میزان پهنای باند در دانشگاه و ارائه مشکلات این حوزه به معاونت پژوهشی ویا ریاست دانشکده

                جهت اتخاذ تصمیم .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10150.2423.fa
برگشت به اصل مطلب