دانشکده پرستاری ابهر- تقویم جلسات شورای پژوهشی
اطلاعات تقویم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جدول تقویم شورای پژوهشی دانشکده در نیمسال اول ۹۸-۹۷

شورای پژوهشی دانشکده

یکشنبه ها

ردیف ماه ساعت  :  ۱۴– ۱۲
۱ مهر ۹۷/۰۷/۲۹
۲ آبان ۹۷/۰۸/۱۳
۳ آذر ۹۷/۰۹/۱۸
۴ دی ۹۷/۱۰/۱۶
۵ بهمن ۹۷/۱۱/۲۱
۶ اسفند ۹۷/۱۲/۱۲

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10828.25464.fa
برگشت به اصل مطلب