دانشکده پرستاری ابهر- عملکرد معاونت آموزشی
شرح عملکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

دانشکده پرستاری ابهر براساس برنامه ریزی جامع به عمل آمده از بدو تاسیس و حتی قبل از راه اندازی رسمی ، انضباط آموزشی ، برنامه ریزی جامع و همه جانبه ، رابطه دوستانه بین دانشجو، استاد و دانشکده و بالاخره توجه به افق های آینده را سرلوحه خود قرارداده است. برهمین اساس، برنامه ریزی دروس ترم های تحصیلی حداقل دو ماه قبل ازآغاز ترم به اتمام رسیده و جهت اطلاع دانشجویان، درقالب برنامه های هفتگی کلاس ها، برنامه های امتحانات و course plan ها اعلام می گردد. درتمام طول ترم نیز اداره آموزش درحل مشکلات مختلف دانشجویان واساتید درکنار آنها حضوری مستمر و اثربخش دارد . درکناربرنامه های جاری آموزشی، آموزش دانشکده برنامه های زیر را بطور ویژه دردست اجرا دارد:

  ۱- جشن دانش

  درهفته اول هرسال تحصیلی این جشن برای ابراز خیرمقدم به دانشجویان جدیدالورود و نیز تجلیل از ستارگان پرفروغ تلاش و پویش درسال تحصیلی گذشته به شکل ویژه ای برگزار و به برگزیدگان آموزش وپژوهش دانشجویان واساتید جوایز ویژه ای تقدیم می شود .

  ۲- برنامه استاد مشاور

  ازبدوتاسیس دانشکده، تمامی دانشجویان ازلحظه شروع فعالیت های آموزشی در دانشکده داروسازی به اساتید مشاوری معرفی می شوند که این افراد از اساتید فعال دانشکده بوده وهرکدام بین ۱۰تا ۱۵ نفر دانشجو را در موارد مختلف تحصیلی وغیر تحصیلی مشاوره وراهنمایی می نماید .

  ۳- EDO

  دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی، افق های توسعه ای آموزشی را در کنار برنامه های وزارتی یا دانشگاهی مد نظرقرار داده و از بخش های فعال دانشکده است .

  ۴- مرکز آموزش های الکترونیک دانشکده پرستاری ابهر

  این مرکز مجازی با همکاری نزدیک بخش IT وآموزش دانشکده افتتاح گردید . از بهمن ۱۳۸۷آموزش مجازی بصورت بسته های تحت وب ، تله کنفرانس وکلاس مجازی در دانشکده آغاز به کار می کند.

  ۵- ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد مناسب

  آموزش دانشکده درکنار EDC دانشگاه، درکلیه ترم ها وکلیه دروس مبادرت به ارزشیابی استاندارد اساتید و ارائه بازخورد مناسب به آنان می نماید و علاوه بر آن جریان کلی آموزش درکلیه دروس توسط مدیریت دانشکده پایش می شود.

  ۶- انتشارکتابچه راهنمای آموزشی دانشکده و تحویل آن به دانشجویان جدیدالورود

  ۷- انتشارکتابچه مهارتهای مطالعه و یادگیری و تحویل قریب الوقوع آن به کلیه دانشجویان

  ۸- برگزاری جلسه معارفه و توجیهی آئین نامه های آموزشی و اموردانشجوئی در بدو ورود دانشجویان به دانشکده

  ۹- برگزاری کلاسهای فوق برنامه زبان انگلیسی و کامپیوتر و آمار

  ۱۰- تعیین استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

  ۱۱- انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان باسیستم سما

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10831.25463.fa
برگشت به اصل مطلب