دانشکده پرستاری ابهر- امورمالی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: محمد یوسفی                                                                                               

سمت: مسئول امور مالی

شماره تماس:    ۳۵۲۳۰۰۶۰-۰۲۴
شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر
 •  کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنماییهای لازم به آنها
 • بررسی لازم در مورد صورت حسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات مالی
 •  انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
 • کنترل صورت مغایرت بانکی وحسابهای مرتبط و رفع اختلاف موجود
 • نظارت بر امور اموال دانشکده و دفاتر اموالی و سیاهه های مربوطه
 • نظارت بر شناسایی ، واریز و ثبت درآمدها در سیستم نوین مالی
 • همکاری با مدیریت تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه دانشکده
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت عملکرد اعتبارات سالانه دانشکده و ارائه به دانشگاه
 • همکاری لازم با واحد حسابرسی دانشگاه و حسابرسان مستقل دانشگاه
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10849.22344.fa
برگشت به اصل مطلب