دانشکده پرستاری ابهر- مسئول تدارکات
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: علی محرمخانی                                                                                                AWT IMAGE

سمت: مسئول تدارکات

شرح وظایف:

 • دستور و برنامه کار را از مقام مافوق دریافت می کند .
 • درخواستهای رسیده را بررسی و به کارپرداز ارجاع می دهد .
 • برگهای استعلام بهای دریافتی را رسیدگی و مجددا به کارپردازان ارجاع می دهد .
 • اسناد خرید را در تهیه اقلام مورد نیاز راهنمایی می کند .
 • پیش نویس آگهی های مناقصه ،‌خرید و نامه های مربوطه را تهیه می کند .
 • نظرات واحد های درخواست کننده کالا را از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا کسب می نماید  .
 • راهنمایی های لازم را درباره مشخصات و کمیت اقلام تدارکاتی ارائه می نماید .
 • بر تنظیم اسناد خرید نظارت کرده و مدارک ضمیمه آنها را بررسی می کند .
 • بر تنظیم دفاتر موجود و مصرفی انبار و نگاهداری حسابها نظارت می نماید .
 • بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها را انجام می دهد .
 • برنگهدای اموال و نقل و انتقالات آنها نظارت می کند .
 • پیشنهاد های لازم برای فروش ، تعویض کالا ، وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب را نهیه می نماید .دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور مقام مافوق انجام می دهد .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10862.22338.fa
برگشت به اصل مطلب