دانشکده پرستاری ابهر- واحد خبری
کارگاه اعضا هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۰ | 

برگزاری کارگاه ارزشیابی بالینی

کارگاه ارزشیابی بالینی صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۹ با حضور سرپرست محترم دانشکده سرکار خانم شرفی و اعضای محترم هیأت علمی در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

مدرس این کارگاه سرکار خانم معصومی بودند.

AWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11712.29234.fa
برگشت به اصل مطلب