دانشکده پرستاری ابهر- واحد خبری
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
مدارس تابستانی سلامت و دین

مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی
مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سلامت
مدرسه تابستانی اخلاق پزشکی
AWT IMAGE

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11712.29632.fa
برگشت به اصل مطلب