دانشکده پرستاری ابهر- واحد خبری
اطلاعیه آغاز ثبت نام المپیاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 
اطلاعیه
آغاز ثبت نام دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور


تقویم دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳۹۷
 
 
تاریخ موضوع مجری/ مجریان انجام کار
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲ ثبت نام کلیه شرکت کنندگان سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir
سرپرستان کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
۱۳۹۷/۱/۳۱ آزمون غربالگری متمرکز (مرحله اول آزمون انفرادی) مرکز سنجش آموزش پزشکی - کلیه دانشگاههاو دانشکده های علوم پزشکی
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام نتایج راه یافتگان به مرحله آزمون گروهی مرکز سنجش آموزش پزشکی دبیرخانه دهمین المپیاد
۱۳۹۷/۴/۱۵ دریافت گزارش پروژه بر اساس موضوع اعلام شده (مرحله اول آزمون گروهی)
 
دانشجویان پذیرفته شده مرحله اول - سرپرستان کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی - دبیرخانه دهمین المپیاد
۱۳۹۷/۵/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۵/۱۸ آزمون مرحله دوم (انفرادی و گروهی) تهران - دبیرخانه دهمین المپیاد

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11712.32068.fa
برگشت به اصل مطلب