دانشکده پرستاری ابهر- واحد خبری
برگزاری کارگاه جایگاه ویژه پرستاری در برنامه پزشک خانواده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
برگزاری کارگاه جایگاه ویژه پرستار در برنامه پزشک خانواده ویژه دانشجویان ترم هفتم رشته پرستاری
کارگاه جایگاه ویژه پرستار در برنامه پزشک خانواده جهت دانشجویان ترم هفتم رشته پرستاری صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.
مدرس این کارگاه سرکار خانم حاجی خانی مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت ابهر بودند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11712.33898.fa
برگشت به اصل مطلب