دانشکده پرستاری ابهر- واحد خبری
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | 
اطلاعیه
در خصوص نقص در پرونده تحصیلی
به اطلاع می رساند دانشجویانی که نقص مدرک دارند تا روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۰ الزاماْ اقدام به رفع نواقص ‍پرونده خود نموده و به واحد آموزش خانم انصاری مراجعه نمایند.
در صورت عدم پیگیری فارغ التحصیلی دانشجویان اعلام نخواهد گردید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11712.33997.fa
برگشت به اصل مطلب