دانشکده پرستاری ابهر- برنامه هفتگی
برنامه هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 
     
 • برنامه تئوری هفتگی رشته فوریت های پزشکی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
 1. برنامه ترم اول فوریت های پزشکی کاردانی
 2. برنامه ترم سوم فوریت های پزشکی کاردانی
 3. برنامه ترم چهارم فوریت های پزشکی ویژه شاغلین
 4. برنامه ترم اول فوریت های پزشکی کارشناسی ناپیوسته
 • برنامه بالینی هفتگی رشته فوریت های پزشکی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
 1. برنامه ترم یک فوریت های پزشکی
 2. برنامه ترم سوم فوریت های پزشکی
 3. برنامه ترم چهارم فوریت های پزشکی ویژه شاغلین
 4. برنامه پایگاه ترم چهارم فوریت های پزشکی ویژه شاغلین
 5. برنامه ترم یک فوریت های پزشکی کارشناسی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.12223.25904.fa
برگشت به اصل مطلب