بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- اخبار و فعالیتها
اعیاد شعبانیه مبارک باد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.8850.32771.fa
برگشت به اصل مطلب