بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- اخبار و فعالیتها
زمان برگزاری کلاس های آموزشی بیمارستان خدابنده در اردیبهشت ۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۶ | 
زمان برگزاری کلاس های آموزشی بیمارستان خدابنده در اردیبهشت ۹۷
کلاس اموزشی یک روزه آشنایی با ترالی اورژانس و داروهای مربوطه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۱ و (تکرار) ۹۷/۰۲/۲۲ در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می گردد.
ساعت برگزاری: ۸:۳۰
گروه هدف: پرستار- ماما- کاردان و کارشناس اتاق عمل و هوشبری
کلاس فوق دارای امتیاز آموزشی می باشد.
 
     سوپروایزر آموزشی

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.8850.32933.fa
برگشت به اصل مطلب