بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- اخبار و فعالیتها
برنامه اموزشی ابان ماه97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۸ | 
                                               اطلاعیه
قابل توجه کلیه همکاران محترم
کلاس آموزشی ابانماه طبق جدول زمانبندی زیر تشکیل خواهد شد.
گروه هدف عنوان روز تاریخ ساعت مکان
  1. پزشک- پرستار- بهیار -کاردان و کارشناس  اتاق عمل بیهوشی- تکنسین دارویی- علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی
احیای قلبی ریوی CPR پنج شنبه 97/8/10 8:30 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. کاردان و کارشناس رادیولوژی
تکنیک های سی تی اسکن تنه و اندام دوشنبه 97/8/14 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1. کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی
نمونه گیری در میکروب شناسی دوشنبه 97/8/21 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
  1.          خدمات(منشی- نگهبانی- خدمات ,.....)
آشنایی با اصول صحیح جابجایی بیمار چهارشنبه 97/8/23 8:40 الی 12:00 سالن اجتماعات
دارای امتیاز بازآموزی می باشد.
 
                                                                                           
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.8850.35696.fa
برگشت به اصل مطلب