مرکز بهداشت شهرستان زنجان- اخبار مرکز
هفته واکسن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۱ | 

برنامه های اجرا شده در پنجمین روز هفته واکسیناسیون
  • ادامه واکسیناسیون مننژیت جهت زندانیان(180 نفر)
  • برگزاری جلسه  اهمیت واکسیناسیون در ارتقای سلامت جهت اعضای شورای بهداشتی روستای سهرین
  • برگزاری جلسه  اهمیت واکسیناسیون در ارتقای سلامت برای عموم مردم در پایگاه 1 مرکز 12 و مرکز 17
  • برگزاری مسابقه نقاشی در مدارس پسرانه ابتدایی شهید سهرابی ودخترانه خلیل نوروزی و اهدا جوایز
  • برگزاری جلسه  اهمیت واکسیناسیون در ارتقای سلامت برای عموم در روستای دیزج آباد در مسجد حسینیه
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4217.33051.fa
برگشت به اصل مطلب