مرکز بهداشت شهرستان زنجان- اخبار مرکز
کمیته ژنتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | 

درمورخه 23/3/97 کمیته هماهنگی ژنتیک اجتماعی و پیشگیری از بروز تالاسمی وآشنایی با بیماری ایدز و راههای پیشگیری از آن با حضور کارشناس مسئول واحد بیماریهای واگیر و غیر واگیر، جهت کلیه سردفتران شهرستان زنجان برگزار گردید. در این جلسه در زمینه بیماریهای ژنتیک و ایدز و اهمیت اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی و اپیدمیولوژی بیماریهای ژنتیک و راههای غربالگری توضیحاتی ارایه گردید. همچنین تاکیدگردید که مراجعه کنندگان جهت ثبت ازدواج موقت بایستی  جهت انجام آزمایش وغربالگری ومشاوره  به مرکز مشاوره ازدواج مراجعه نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4217.33674.fa
برگشت به اصل مطلب