مرکز بهداشت شهرستان زنجان- اخبار مرکز
کمیته ازدواج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۴ | 
در مورخه 98/5/10 کمیته برون بخشی ازدواج با حضور نمایندگان ادارات در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان زنجان برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر حریری رئیس مرکز بهداشت شهرستان زنجان اهداف برنامه را بیان نمودند. سپس سرکار خانم حقیقی کارشناس مسئول واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مطالبی را در خصوص آغاز هفته ازدواج و برنامه ریزی در جهت هم افزایی فعالیتهای مورد انتظار مطالبی را ایراد فرمودند. در خصوص هماهنگی جهت برگزاری کلاسهای آموزشی توسط نیروهای متخصص ،برگزاری نمایشگاه دانستنیهای ازدواج سالم و...بحث و تبادل نظر انجام شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4217.40343.fa
برگشت به اصل مطلب