مرکز بهداشت شهرستان زنجان- عملکرد
عملکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۲ | 

  واحد بهداشت دهان و دندان

 

  الف) فعالیتهای بهداشتی درمانی:

  ردیف

  عنوان خدمات

  تعداد

  1

  معاینه

  3704

  2

  کشیدن دندان

  1106

  3

  ترمیم

  1332

  4

  ترمیم دندان 6

  69

  5

  جرمگیری

  33

  6

  جرمگیری زنان باردار وشیرده

  9

  7

  فلوراید تراپی

  1123

  8

  فیشورسیلنت

  53

  9

  پالپوتومی

  20

  10

  درمان ریشه

  572

  11

  درمان پالپ زنده

  0

  ب) فعالیتهای بهداشتی درمانی در بخش خصوصی تحت نظارت این واحد:

 

  ردیف

  عنوان خدمات

  تعداد

  1

  معاینه

  18

  2

  کشیدن دندان

  1085

  3

  ترمیم

  780

  4

  ترمیم دندان 6

  10

  5

  جرمگیری

  10

  6

  جرمگیری زنان باردار وشیرده

  -

  7

  فلوراید تراپی

  24

  8

  فیشورسیلنت

  70

  9

  پالپوتومی

  148

  10

  درمان ریشه

  369

  11

  روکش ssc

  -

 

 

  ج)فعالیتهای پشتیبانی و بهداشتی:

  - تهیه لوازم وداروهای مصرفی

  - اجرای طرح کشوری سلامت دهان ودندان کودکان مهد کودک

  - اجرای برنامه کشوری سلامت دهان ودندان دانش آموزان مقطع ابتدایی

  - اجرای طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد واحدهای بهداشت دهان ودندان

  - شرکت در جلسات

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4404.20233.fa
برگشت به اصل مطلب