شبکه بهداشت و درمان ابهر- اخبار
دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/1 | 
دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان در سال 94 رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 16/3/94 در محل فرمانداری ابهر تشکیل گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید دکتر رحمانی ریاست شبکه بهداشت و دبیر کارگروه سلامت در خصوص اهداف و دستور کار جلسه(پیگیری مصوبات جلسه قبل، تشریح وضعیت آب شرب شهرستان ،گزارش وظایف ادارات و دستگاهها در خصوص پیشگیری از التور ،گزارش وضعیت بهداشتی نانوایان و گزارش دامپزشکی در خصوص بوسلوز و لبنیاتی ها ) سخنانی را ایراد نمودند. در ادامه مهندس خلجی رئیس محترم اداره آب و فاضلاب  شهرستان در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه کمیته فنی فاضلاب ابهر و بررسی راهکارهای تخصصی و فنی توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.
 سپس نماینده محترم اداره حفاظت محیط زیست در مورد اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی خودروهای تخلیه چاه و معرفی نماینده آنها به اتاق اصناف جهت صدور کارت شناسایی گزارشی را بیان فرمودند. در ادامه رئیس اتاق اصناف در خصوص مشکلات مربوط به ساماندهی صنایع مزاحم شهری و انتقال آنها به خارج از شهر توضیحاتی را ارائه فرمودند. 
با توجه به عدم حضور شهردار محترم ابهر در این جلسه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نگردید. در ادامه مهندس مخبریان کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان گزارش وضعیت آب شرب شهرستان ، انتظارات از ادارات در خصوص پیشگیری از التور ( پیوست صورتجلسه ) و اقدامات صورت گرفته در این خصوص و وضعیت بهداشتی نانوایان را بیان نمودند. 
سپس دکتر کلانتری رئیس شبکه دامپزشکی در مورد اقدامات صورت گرفته در خصوص بروسلوز و وضعیت کارگاههای لبنیات سنتی و نحوه ساماندهی آنها گزارشی را بیان فرمودند.
در پایان فرماندار شهرستان و رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان در خصوص لزوم همکاری تمامی ادارات و دستگاههای متولی جهت پیشگیری از شیوع و انتقال بیماریهای روده ای و اهتمام ویژه جهت کلرزنی و سالم سازی آب شرب شهری و روستایی و پیگیری رفع مشکلات در سطح شهرستان ، تاکید بر نظارت بر دفع بهداشتی پساب کارخانجات صنعتی و همچنین نظارت بیشتر بر وضعیت بهداشتی نانوایی ها سخنان مسبوطی بیان فرمودند.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=37.5368.19253.fa
برگشت به اصل مطلب