شبکه بهداشت و درمان خدابنده- مبارزه بابیماریها
کمیته سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۱/۴ | 

جلسه کمیته شهرستانی پیشگیری از سرطان وبرنامه های هفته ملی مبارزه با سرطان (8 الی 15 بهمن ماه) در مورخه 4/11/91 با حضور دکتر حسینلو ریاست شبکه بهداشت ودرمان ودکتر حسینی ریاست بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) ودکتر عمارلو (متخصص داخلی) وکارشناسان مرکز بهداشت وادارات حفاظت محیط زیست ،جهاد کشاورزی وآموزش وپرورش مناطق چهار گانه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت تشکیل گردید. 

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.1594.9164.fa
برگشت به اصل مطلب