شبکه بهداشت و درمان خدابنده- مبارزه بابیماریها
عملکردمبارزه بابیماری ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  واحد مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان خدابنده

  پرسنل واحد

 

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  سمت

  شمار ثابت

  تلفن همراه

  آدرس الکترونیک

  1

  بهروز کلانتری

  لیسانس بهداشت عمومی

  کارشناس مسئول واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها

  02424222667

  09126411065

  behrozkalantary@yahoo.com

  2

  اباصلت عباسی

  لیسانس بهداشت عمومی

  کارشناس بیماریهای واگیر

  02424222667

  09191464799

  a.abbasigh@yahoo.com

  3

  صفر منصوری

  مدارک پزشکی

  کارشناس آمار

  02424222667

  09127422616

  safarmansoory@yahoo.com

  4

  زیبا احمدی

  لیسانس پرستاری

  کارشناس بیماریهای غیر واگیر

  02424222667

 

 

  5

  فیروزه اسرافیلی

  لیسانس روانشناسی عمومی

  کارشناس سلامت روان

  02424222667

 

 

  6

  فرزاد وفا مهر

  پزشک عمومی

  پزشک سل شهرستان ومرکز مشاوره بیماریها

  02424226353

  09126414173

  Farzad_vafamehr68@yahoo.com

  7

  میکائیل عبدالهی

  بهیار

  مسئول مراقبت وپیگیری هاری شهرستان

  02424222441

  02424223350

  09122421672

 

  

  خواهشمند است در صورت مشاهده موارد بیماری مراتب را به مرکز بهداشتی ودرمانی مربوطه گزارش فرمائید.

  بیماریهای مشمول گزارش فوری(تلفنی)

  بیماریهای مشمول گزارش غیرفوری

  فلج شل حاد

  بوتولیسم

  سل

  سالک وکالاآزار

  دیفتری

  سیاه زخم تنفسی

  جذام

  بروسلوز (تب مالت)

  مننژیت

  کزاز نوزادان

  سیاه سرفه

  تب راجعه

  وبا

  تب زرد

  کزاز بالغین

  شیگلوز

  طاعون

  هرنوع حیوان گزیدگی

  تب تیفوئید(حصبه)

  لیپتوسپیروز

  سندرم سرخجه مادرزادی

  تب های خونریزی دهنده ویروسی

  انواع هپاتیت های ویروسی

  فاسیولازیس

  سرخک

  عوارض متعاقب ایمن سازی (موارد مرگ ،بستری در بیمارستان ها،آبسه ،لنفادنیت وهرگونه عارضه که باعث تشویش عمومی شود)

  ایدز وعفونت HIV

  شیستوزومیازیس

  بیماریهای آمیزشی

  عوارض متعاقب ایمن سازی (غیر از موارد فوری)

  تیفوس

  هرگونه افزایش بروز در سایر بیماریهای عفونی

  سایر بیماریهای واگیر درصورت مشاهده افزایش موارد

  مالاریا

 

  برای گزارش فوری بیماریها منتظر تائید آزمایشگاه نباشید

  شماره تلفن ستاد گزارش گیری بیماریهای شهرستان 4222667-0242

  (همه روزه از ساعت 30/7 صبح لغایت 19شب)

  شماره تلفن تماس مراکز درمان پیشگیری از هاری شهرستان :

  قیدار :4222441-0242 زرین رود : 4623211-0242گرماب : 4822236-0242 سجاس : 4332064-0242

 

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.1594.983.fa
برگشت به اصل مطلب