شبکه بهداشت و درمان خدابنده- نظارت بر درمان
جلسه هماهنگی امورانتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان خدابنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/1 | 

جلسه هماهنگی امورانتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان خدابنده در تاریخ 29/11/91 در ساعت 12 صبح با حضور اعضای هیئت های اجرای ونظارت ونماینده فرماندار در دفترریاست شبکه برگزار گردید.

مشاهده صورت جلسه

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.2001.9392.fa
برگشت به اصل مطلب