شبکه بهداشت و درمان خدابنده- واحد آمار
عیادت و دلجویی ازبیماران بستری شده در بیمارستان خدابنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۷ | 

عیادت و دلجویی ازبیماران بستری شده در بیمارستان خدابنده درهفتمین روز هفته سلامت با حضور فرماندار و سایر مسئولین ادارات و دکترگنج خانلو رئیس شبکه

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.2049.28131.fa
برگشت به اصل مطلب