شبکه بهداشت و درمان خدابنده- اخبار نشریه
برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 
کارگاه آموزشی  یک روزه "کلیه و سلامت زنان باردار " با حضور اساتید آقای دکتر پزشکی  (فوق تخصص کلیه) ،  خانم دکتر کاظمی (متخصص زنان)  ، دکترعباسی رئیس شبکه   برای  پزشکان و ماماها و مراقبین  سلامت ناظر مراکزخدمات جامع سلامت تابعه  درروز یکشنبه  مورخ 97/4/10 برگزار گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.6368.34019.fa
برگشت به اصل مطلب