شبکه بهداشت و درمان خدابنده- روابط عمومی
دعوت مجمع خیرین حوزه سلامت شبکه بهداشت ودرمان خدابنده ازخیرین محترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | 

مجمع خیرین حوزه سلامت شبکه بهداشت ودرمان خدابنده آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین محترم جهت تهیه و خرید لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت تابعه میباشد به همین منظور مجمع اقدام به افتتاح حساب به شماره 221681284995751 نزد بانک انصار شعبه خدابنده نموده است لذا ازخیرین محترم خواهشمندیم با کار خداپسندانه خود ما را دراین امر یاری نموده وضمن برخوردار شدن از اجر اخروی ، فیش های بانکی واریزی را به واحد روابط عمومی شبکه تحویل فرمایند.

                                                                                            باتشکر. روابط عمومی   

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.6784.16866.fa
برگشت به اصل مطلب