شبکه بهداشت و درمان خدابنده- مسئول روابط عمومی
مسئول روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 

نام ونام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

سابقه خدمت

ایمیل

شماره تماس

تصویر

غلامحسن قاسمی

کارشناس بهداشت عمومی

مسئول روابط عمومی

22

gh.ghasemi49@gmail.com

09123418536

AWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.6787.9461.fa
برگشت به اصل مطلب