شبکه بهداشت و درمان خدابنده- آرشیو خبر
برگزاری جلسه کمیته برونبخشی هماهنگی و برنامه ریزی مداخلات اجتماع محور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۰ | 
برگزاری کمیته برون بخشی مداخلات اجتماع محور با حضور روسا و نمایندگان ادارات مختلف شهرستان در دفتر ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان خدابنده و بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم توسط اعضاء حاضر در جلسه در مورخ 97/1/20، توسط واحد سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.6887.32626.fa
برگشت به اصل مطلب