شبکه بهداشت و درمان خدابنده- آرشیو خبر
جلسه هماهنگی بین بخشی برنامه های هفته سلامت روان شهرستان خدابنده برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ | 
جلسه هماهنگی بین بخشی برنامه های هفته سلامت روان شهرستان خدابنده در روز یکشنبه مورخ 97/7/15 با حضور دکترعباسی رئیس شبکه و تمامی کارشناسان واحدهای تابعه مرکزبهداشت در اتاق ریاست شبکه  برگزارو برنامه های هفته سلامت بررسی و مصوب گردید.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.6887.35396.fa
برگشت به اصل مطلب