شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم- عملکرد
توزیع پمفلت و تراکت در بیمارستان شهدا طارم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | 
به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان (8 تا 15 بهمن ماه سال جاری )تعداد 150 پمفلت و تراکت در بین پرسنل و مراجعین بیمارستان شهدا طارم شهر آب بر به همت واحد مبارزه با بیماریها توزیع گردید.

AWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=39.5277.17237.fa
برگشت به اصل مطلب