دانشکده پزشکی- اساتید مشاور دانشکده
لیست اساتید مشاور دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | 

رشته پزشکی ورودی 95: رشته پزشکی ورودی 96:
1- آقای دکتر محسن علیپور
2- "      "       مجتبی فتحی
3- "      "      سعید امانلو
4- آقای جمشید محمدی
5- آقای دکتر رضا نجات بخش
6- "        "    صمد ندری
7- "        "   سعید شکری
8- "        "     بهروز مطلق
9- "       "     علی پزشکی
1- خانم دکتر میترا آرین منش
2-    "      "  زهرا عبدی
3-    "     "    نگین ترابی
4- آقای دکتر سید حجت حسینی
5-   "       "    عبدالرضا اسماعیل زاده
6-  "        "  جلال حجازی
7-  "        "   علی هانیلو
8-  "        "  شمس الدین اطهاری
9-  "        "    داود افشار
10- خانم دکتر فاطمه مرادی
رشته پزشکی ورودی 97: رشته تغذیه ورودی 97:
1- خانم دکتر سمیه عبداللهی ثابت
2-  آقای دکتر علی رستمی
3- آقای دکتر محمدرضا جعفری
4- "       "  علیرضا عبدانی پور
5- "       "   نیما معتمد
6- "       "  مهدی اسکندری
7- "       "  اصغر فضائلی
8- "       "  حسین دین محمدی
9- "       "  اکبر محمدزاده
1- خانم دکتر نسیم عابدی منش
 
رشته پزشکی ورودی 98   رشته تغذیه ورودی 98                    
1- آقای دکتر محمد جواد فریدونی
2- "       "   هادی فیضی کفترودی 
3- "       "   حسام میرشهابی
4- "       "   علی سلطانی
5- "       "   امیرحسین تارمچی
6- "      "   حبیب ضیغمی
1- خانم دکتر ندا موسوی 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.12390.26167.fa
برگشت به اصل مطلب