دانشکده پزشکی- تغذیه
تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۹ | 
طرح درس تغذیه اساسی 2 نیمسال اول سال 99-98

برنامه روزهای هفته گروه تغذیه- ترم اول

برنامه روزهای هفته گروه تغذیه - ترم سوم

برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 گروه تغذیه 


برنامه هفتگی نیمسال اول 98-97 گروه تغذیه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.15882.35317.fa
برگشت به اصل مطلب