دانشکده پزشکی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس : زنجان - شهرک کارمندان - انتهای خیابان حاج احمد مهدوی - دانشکده پزشکی

شماره تلفن:  331400- 024

شماره فکس: 33449553

آدرس پست الکترونیکی: medicine@zums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.2054.1505.fa
برگشت به اصل مطلب