دانشکده پزشکی- اخبار و رویدادها
اسامی دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیت بالینی خرداد ماه 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۴ | 

لیست اسامی دانشجویان شرکت کننده در آزمون صلاحیتهای بالینی خرداد ماه 96

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.2055.27997.fa
برگشت به اصل مطلب