دانشکده پزشکی- اخبار و رویدادها
جشنواره رسانه دیجیتال سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۶ | 
جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت درراستای نقش موثر رسانه ها در اجتماعی شدن نظام سلامت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.2055.34103.fa
برگشت به اصل مطلب