شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد
عملکرد واحد گسترش شبکه در سال 1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت مشاهده عملکرد واحد گسترش شبکه اینجا کلیک نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1457.7083.fa
برگشت به اصل مطلب