شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد
عملکرد واحد بهداشت مدارس در سال 1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

 عملکرد واحد بهداشت مدارس درسال 1390

  - تدوین برنامه عملیاتی

  - هماهنگی و برنامه ریزی با مراکز و اموزش و پرورش جهت معاینات نو اموزان اول ابتدائی در پایگاه سنجش و بازدید از پایگاه 

- اجرا ی مرحله اول طرح  مدارس مروج سلامت  (HPS )

- وارد کردن اطلاعات شناسنامه سلامت دانش آموزان اول ابتدایی در سایت سامانه سلامت ایرانیان

-برگزاری جلسات آموزشی با موضوع ایدز در دبیرستانهای شهرستان در هفته ایدز

- تشکیل جلسه با پرسنل مراکز شهری و روستائی در خصوص غربالگری پدیکلوزیس و معاینات دانش آموزان  مقطع ابتدایی

-برگزاری کارگاه آموزشی جهت مدیران و مربیان پرورشی مدارس انتخاب شده استانی در آموزش پرورش و توجیه طرح جهت انها و تحویل سی دی دستورالعمل طرح مدارس مروج سلامت

- جمع بندی و ارسال آمارهای فصلی به استان

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1469.1536.fa
برگشت به اصل مطلب