شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- اخبار و تازه های بهداشتی
کارگاه شیرمادر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۲ | 
با عنایت به فرارسیدن هفته جهانی شیرمادر(16-10 مرداد)و به همت واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان خرم دره، کارگاه آموزشی تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی با هدف افزایش آگاهی و مهارت همکاران دخیل در بحث مراقبت نوزاد و کودک در ترویج تغذیه با شیرمادر در نوزادان نارس، صبح روز یکشنبه مورخ 13/5/98با حضور مراقبین سلامت، ماماها و بهورزان در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد.
طی این کارگاه شرکت کنندگان با چالش های فیزیولوژیک کاهنده موفقیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان مذکور و نحوه غلبه بر این چالش ها آشنا شدند.


نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1892.40511.fa
برگشت به اصل مطلب