شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- مرکز روستایی سوکهریز
فعالیت های پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی سوکهریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | 
جهت مشاهده فعالیت های پزشک خانواده مرکز بهداشتی درمانی سوکهریز اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5087.12722.fa
برگشت به اصل مطلب