شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- مرکز روستایی سوکهریز
نتیجه نظرسنجی اولویتهای بهداشتی روستای سوکهریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده نتیجه نظرسنجی اولویتهای بهداشتی روستای سوکهریز اینجا کلیک نمائید

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5087.13111.fa
برگشت به اصل مطلب