شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد واحد مالی
عملکرد واحد امور مالی شبکه خرم دره در فصل بهارسال 1392

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۷ | 

الف ) تهیه و ارائه عملکرد سالانه اعتبارات جهت ارائه به دیوان محاسبات برای سال 1391

ب ) تهیه و ارائه عملکرد اعتبارات شش ماهه دوم سال 1391 جهت ارائه به دانشگاه و تسویه حسابهای فی مابین و مغایرت گیری حسابها 02/1392

ج ) ثبت تعدیلات و اصلاحات لازمه جهت تهیه تراز آزمایشی نهایی 02/1392

د ) فراهم سازی مقدمات لازم جهت ثیت هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه 02/1392

ه) تهیه و مبادله تفاهم نامه داخلی سال 1392

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5935.10246.fa
برگشت به اصل مطلب