شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد واحد مالی
اهم عملکرد امور مالی در شش ماهه اول 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۶ | 

  

  الف ) تهیه و ارائه عملکرد اعتبارات شش ماهه دوم سال 1392 جهت ارائه به دانشگاه و تسویه حسابهای فی مابین و مغایرت گیری حسابها

  ب) ثبت تعدیلات و اصلاحات لازمه جهت تهیه تراز آزمایشی نهایی سال مالی 92

  پ) تهیه و ارائه عملکرد سالانه اعتبارات جهت ارائه به دیوان محاسبات برای سال 1392

  ت) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن و دانشگاه و حسابرسان مستقل جهت رسیدگی

  ج) دریافت گزارش مقبول از حسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/1392

  چ ) ثیت هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه

  ح) تهیه و مبادله تفاهم نامه داخلی قطعی سال 1392 و پیش بینی سال 93

  خ) جذب اعتبارات و تامین اعتبار و پرداخت هزینه های جاری

  د) پرداخت حقوق و سایر مزایای پرسنلی در موعد مقرر

  ذ) ارائه گزارشات خواسته شده از طرف دانشگاه و مدیران شبکه

 

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5935.15153.fa
برگشت به اصل مطلب