مرکز بهداشت و درمان ماهنشان- واحد بهداشت محیط
طرح بازرسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اجرای طرح تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در روزهای ماه مبارک رمضان توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه ماهنشان

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت و درمان ماهنشان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=41.5003.23327.fa
برگشت به اصل مطلب