مدیریت منابع انسانی- واحد کارگزینی ترفیعات
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به بخش ترفیعات خوش آمدید

AWT IMAGE    
                                                  
 AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی : ل.محمدی زنجانی
سمت : کارشناس مسئول ترفیعات

مدرک تحصیلی :
تلفن تماس :
  33156286- 024

آدرس الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : ب.کاظمی
سمت :  کارگزین ترفیعات

مدرک تحصیلی :     

تلفن تماس :  33156286- 024

آدرس الکترونیکی :

شرح وظایف واحد :
1-
2-
3-
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=48.7071.10068.fa
برگشت به اصل مطلب