مدیریت منابع انسانی- واحد کارگزینی (انتقالات و انتصابات)
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به بخش کارگزینی (انتقالات و انتصابات) خوش آمدید

AWT IMAGE AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی :ابوالفضل نجفی

سمت :کارشناس انتقالات

مدرک تحصیلی :

تلفن تماس :33018443- 024

آدرس الکترونیکی :

نام ونام خانوادگی : حسین مرادی

سمت :کارشناس انتصابات

مدرک تحصیلی :

تلفن تماس : 33018444 - 024

آدرس الکترونیکی :

شرح وظایف واحد :

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=48.7073.10169.fa
برگشت به اصل مطلب