مدیریت منابع انسانی- عملکرد دوره های مجازی
نتایج ارزیابی عملکرد دوره های مجازی برگزار شده سال 91

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

  

  با استعانت از خداوند متعال مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه ، با حمایت ها و رهنمود ریاست محترم و معاونت محترم توسعه و تلاش و همت کارشناسان آموزش ضمن خدمت کار کنان و همکاری شرکت یارانت در سال 1391 اقدام به برگزاری 4 دوره عمومی به تعداد 6631 نفر پرسنل ( رسمی ، پیمانی ، آزمایشی ، قرار داد ی ، قرار دادی تبصره 4 ) نمود که خلاصه ای از تجزیه و تحلیل ، نتایج ارزیابی -عملکرد دوره های آموزشی فوق الذکر بشرح ذیل ( ولایت فقیه امر به معروف و نهی از منکر- مواد مخدر و پیامد های سوء مصرف آن مبانی حقوق شهروندی ) در قالب نمودار های آماری قابل مشاهده می باشد .

    

 1- تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

2- تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دوره آموزشی ولایت فقیه

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

3- تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دوره آموزشی مواد مخدر ، پیامد ها وراهکارهای پیشگیری از سوء مصرف مواد

                                                                                        

AWT IMAGE                                

AWT IMAGE             

AWT IMAGE

AWT IMAGE                  

AWT IMAGE          

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت منابع انسانی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=48.7383.11167.fa
برگشت به اصل مطلب