مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد- معرفی مدیریت
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  معرفی 

  از ابتدای شروع به فعالیت دانشگاه ،این مدیریت تحت عنوان مدیریت تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای در نمودار سازمانی دانشگاه ایجاد گردیده است و در سال های بعد با عنوان ((مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه)) و در سال1391پس از بازنگری و تصویب نمودار سازمانی جدید توسط هیات امناء محترم دانشگاه، به ((مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد)) تغییر عنوان داده است .

  شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد

  1- تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی جاری ،عمرانی ،اختصاصی در قالب اهداف و خط مشی های کلی دنشگاه ، با رعایت سیاست ها و ضوابط قانونی ابلاغی با هماهنگی و نظارت ریاست دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت و منابع .

  2- تهیه و تدوین بودجه تفضیلی دانشگاه برای یکسال مالی با توجه به اهداف دانشگاه و با رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی .

  3- جمع آوری اطلاعات مربوط به علکرد مالی واحد های تابعه دانشگاه در مقاطع چند ماهه و تجزیه و تحلیل آنها و تطبیق با تفاهمنامه داخلی و اعلام درصد مغایرت ها و ارائه گزارش نتایج آن به مقامات دانشگاه .

  4- تهیه گزارش وضعیت اعتبارات دانشگاه جهت ارائه به هیئت رئیسه در طول سال به منظور سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم و ابلاغ آن به واحدهای تابعه دانشگاه .

  5- تشکیل کمیته درامد دانشگاه به منظور پیگیری وصول صحیح و به موقع درامد اختصاصی و کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان ها

  6- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به دبیرخانه هیات امناء از قبیل گردآوری آمار ، اطلاعات ، تکمیل فرم ها، تهیه گزارش عملکرد ، بودجه تفصیلی و سایر امور مرتبط .

  7- انجام کلیه امور مربوط به مصوبات سفرهای ریاست جمهوری، سفرهای شهرستانی استاندار و پیگیری اعتبارات ، ابلاغ و تخصیص آن و تهیه گزارشات مربوط

  8- همکاری در استقرار و اجرای نظام نوین مای در دانشگاه که شامل تهیه ، تنظیم ، بررسی و مبادله تفاهم نامه های داخلی واحدها و شرکت در کلاس ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه و سایر نقاط کشور و نیز ایجاد کد اعتباری برای واحدهای مستقل و سایر امور محوله همگام با مدیریت امور مالی دانشگاه

  9- میزبانی و همکاری برگزاری 3 همایش کشوری (دبیر اجرایی) که مورد تقدیر مقامات وزارتی قرار گرفته است.

  10- شرکت فعال در ستاد راهبردی پروژه های عمرانی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد:
http://zums.ac.ir/find.php?item=49.1629.5471.fa
برگشت به اصل مطلب