امور مالی- اخبار و اطلاعیه ها
از عملکرد موفق مالی، شفافیت فعالیت‌ها و نسبت‌های مالی دانشگاه تقدیر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

سومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت بررسی صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1394 و استماع گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء در روز یکشنبه مورخ 9/8/95 تشکیل گردید.

جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روز یکشنبه مورخ 9/8/95 با حضور استاندار محترم زنجان آقای درویش امیری و آقایان دکتر رضوی و دکتر موسوی و دکتر ثبوتی اعضای محترم هیأت امناء دانشگاه تشکیل گردید.

این جلسه با ارائه گزارش حسابرس منتخب به هیأت امناء دانشگاه در خصوص صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1394آغاز گردید و در ادامه اعضاء هیأت امناء به اتفاق از عملکرد دانشگاه جهت اخذ گزارش مطلوب از حسابرس تقدیر نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه امور مالی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=51.7396.25127.fa
برگشت به اصل مطلب